Meny

AcryliCon Dekor System – Gulv

Beskrivelse og bruk

Acrylicon Dekor System med gradert kvartssand leveres også med sklisikring i ønsket gradering og metning, det har en beviselig unik levetid og rengjøringsvennlighet. Hulkilsokkel leveres i homogen overgang til gulvet, takket være gulvets unike kjemiske binding, Gulvet herdes på under 2 timer, dermed reduseres nedetiden til et minimum.

Laget for våtområder og tungindustri, for eksempel bearbeiding av fisk, kjøtt og fjærkre, bakerier, bryggerier, meierier, kjøkken og andre områder hvor hygiene og renhold er av avgjørende betydning. Dekor-systemet er også en perfekt gulvløsning for tunge tekniske områder og legemiddelindustri.

Spesifikasjon

Produkt
Acrylicon Dekor-system – Klargjøring og påføring i henhold til leverandørens instruksjoner.
Overflate Silkematt
Tykkelse
4 mm
Farge
En rekke alternativer er tilgjengelige, se AcryliCons fargekart for mer informasjon.
Leverandør  AcryliCon Polymers GmbH (Tyskland)

Viktigste egenskaper og fordeler

  • Høy trykkstyrke –svært slitesterkt og enkelt å rengjøre.
  • 1–2 timers herdetid – rask installasjon og minimal nedetid.
  • Sklisikkert – våre gulv overgår minstekravene for sikkerhet og kan skreddersys til hvert enkelt område.
  • Slitesterkt – eksepsjonell motstand mot kjemikalier, slitasje, støt og brann.
  • Kjemisk binding/herding – et virkelig sømløst gulv uten skjøter eller fare for delaminering.
  • Lave utslipp – produktene våre inneholder ikke løsemidler, og de har svært lavt innhold av flytende organiske forbindelser.
  • Varig – gulvene våre brytes ikke ned, og de blir ikke sprø eller porøse med bruk.

System

dekorsystem

 

Rengjøring og vedlikehold

Rengjør regelmessig med en mekanisk vaskemaskin/tørker. Sylindriske maskiner med innebygd støvsuger er best egnet i kombinasjon med et nøytralt avfettingsmiddel. Kontakt ditt nærmeste AcryliCon-kontor for å få råd.

Herdetid

Dekor-systemet er fullstendig herdet innen 2 timer etter installasjon, og kan da tas i bruk av kunden.

Egenskaper og påføring

Acrylicon primer, Bodycoat og Sealer er transparent, fri for løsemidler, har middels viskositet og er ikke giftig når den er herdet. Acrylicon Bodycoat 1061 SW brukes for å få sterke, fargede kvartsgulv. Acrylicon Sealer brukes som et transparant, slitasjebestandig forseglingslag. Herdetiden er ca. 1 time ved 20 °C/68 °F (omgivelsestemperatur). Laveste temperatur for påføring (underlag og materiale) er 5 °C/41 °F. AcryliCon kan også levere løsninger for installasjon ved temperaturer ned til -25 °C/-13 °F.

Underlaget

Betongstyrken må ikke være mindre enn 22,5 N/mm2 (3250 psi). Det kan være nødvendig å teste kjerner i laboratorium dersom det skulle være tvil. Underlaget må være solid, fritt for smuss, olje, støv og annen forurensning som kan hindre binding. Det er nødvendig å beskytte underlaget fra stigende fuktighet og trykk fra grunnvann. Acrylicon-systemene kan påføres 28 dager gammel betong ved en relativ fuktighet på opptil 95 %. Dersom det skulle være tvil om fuktigheten i betongen, anbefales det å bruke et isolert hygrometer for å teste dampen som forlater underlaget. I situasjoner som krever rask installasjon kan AcryliCon levere raskt herdende systemer som alternativer til tradisjonell betong. AcrylCon-systemene kan også binde seg til andre underlag. Kontakt ditt nærmeste AcryliCon-kontor for å få flere råd.

Teknisk informasjon

Trykkstyrke
EN196-1 (DIN1164), ASTM C349
94 N/mm2 / 13 635 psi
Fleksibilitetsstyrke
EN 196-1 (DIN1164) / ASTM C348
30 N/mm2 / 4 350 psi
Vanngjennomtrengelighet
DIN / EN 1062-3:2008
<0,001 kg/(m2.h0.5)
Heftfasthet
DIN / EN 1542:1999
Betong: >2,0 MPa
Stål: >2,0 Mpa
Sklimotstand
ASTM C1028 (SCOF)
Tørr: 0,84 / 1,14 (+ alloksid)
Våt: 0,85 / 1,10 (+alloksid)
Sklimotstand
BS 7976 (TRL Pendeltest)
Tørr: 78
Våt: 66
Sklimotstand
DIN 51130 (Tysk rampemetode) Tørr
R13-klassifisering
Temperaturmotstand
Tåler vedvarende temperaturer opptil 70 °C/158°F
Slitestyrke
EN ISO 5470-1 (Taber)
535 mg (gjennomsnittlig massetap)
Kjemikaliebestandighet
EN13529
 Utmerket
Brannklasse
EN 13501-1
Dfl – s1 (standard)
Cfl – s1 (sklisikker)
De tekniske egenskapene til Acrylicon-systemet er vurdert i henhold til EN, ASTM eller ISO-standardene, og resultatet er gjennomsnittlige verdier under riktige installeringsprosedyrer og anbefalte forhold.

Forventet levetid

I overkant av 20 år under forutsetning av riktige installasjons-betingelser og klargjøring av underlaget. Forventet levetid påvirkes vanligvis av bruk og vedlikehold av systemet.

Ansvarsfraskrivelse

Denne informasjonen og all øvrig teknisk veiledning er basert på intensiv forskning og mange års erfaring. Den innebærer imidlertid ingen forpliktelser aller annet juridisk ansvar fra vår side, herunder med hensyn til eksisterende immaterielle rettigheter hos tredjeparter, særlig patentrettigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer i løpet av den videre utviklingen. Kunden er ikke fritatt for plikten til å undersøke våre data og anbefalinger med hensyn til egnetheten for dennes egen spesielle bruk. Produktets ytelse som er beskrevet her, bør verifiseres ved hjelp av testing. Vi anbefaler at dette kun utføres av kvalifiserte eksperter, og det er utelukkende kundens ansvar.

Våre referanser

Langtidlevende og effektivitet er begreper alle som noensinne har kjøpt et Acrylicon gulv system er kjent med.

Slitesterkt gulv til AMCAR bilverksted fra Acrylicon Flooring Solutions

AMCAR fikk installert gulvet i 1990, bildene er tatt i august 2016.

Vestlofoten Bil på Leknes

I år 1996 installerte vi Acrylicon Dekor 4 mm industrigulvbelegg i utstillingshallen ved Vestlofoten Bil på Leknes. Bildene dere ser her, er tatt den 7. Oktober 2016.

Nortura Malvik

Nortura Malvik kjøttproduksjons anlegg utenfor Trondheim. Produksjon av kjøtt krever høy grad av hygiene.

Austevoll Fiskeindustri AS

Austevoll Fiskeindustri AS er en av de beste aktørene innen mottak og pakking av sild, makrell og laks i Norge.

Bertel O. Steen Bergen AS

Bertel O. Steen Bergen AS driver lastebil- og varebilverksted i Arna. Da vi skulle oppgradere verkstedlokalene våre i 2002 valgte vi å satse på AcryliCon Industrigulvbelegg

Clarion Hotel Bergen Airport

Clarion Hotel Bergen Airport fikk lagt AcryliCon da bygget var nytt. Ståle Ims arbeidserfaring fra andre kjøkken med flisegulv, vinylbelegg og AcryliCon gulv gjorde han sikker i sitt valg av gulvløsning.