Meny

AcryliCon Lacquer System – Gulv

Beskrivelse og bruk

Acrylicon Lacquer-systemet er et reaktivt, MMA basert system med lav viskositet som herdes raskt og gir en hard og slitesterk overflate med god motstand mot en rekke kjemikalier.

Det er laget for å brukes som forsegling på betong- og murgulv for å forhindre støv, slitasje og riper. Det kan dessuten beskytte underlaget mot inntrenging av olje, smuss og fett.

Spesifikasjon

Produkt
Acrylicon Laquer-system – Klargjøring og påføring i henhold til leverandørens instruksjoner.
Overflate Silkematt
Tykkelse
<0,5 mm
Farge
Gjennomsiktig, men kan pigmenteres i et stort utvalg av farger, se AcryliCons fargekart for mer informasjon.
Leverandør  AcryliCon Polymers GmbH (Tyskland)

Viktigste egenskaper og fordeler

  • Reaktiv og rask herding over et vidt temperaturområde.
  • 1–2 timers herdetid – rask installasjon og minimal nedetid.
  • Svært god motstand mot kjemikalier og slitasje.
  • Lave utslipp – produktene våre inneholder ikke løsemidler, og de har svært lavt innhold av flytende organiske forbindelser.
  • Rask påføring året rundt.

System

lacquersystem

 

Rengjøring og vedlikehold

Rengjør regelmessig med en mekanisk vaskemaskin/tørker. Sylindriske maskiner med innebygd støvsuger er best egnet i kombinasjon med et nøytralt avfettingsmiddel. Kontakt ditt nærmeste AcryliCon-kontor for å få råd.

Herdetid

Acrylicon Lacquer System er et raskt herdende system, og man kan belaste det eller gå på det innen 2 timer etter at siste strøk er installert.

Egenskaper og påføring

Acrylicons Sealer er transparent, fri for løsemidler, har middels viskositet og er ikke giftig når den er herdet. Herdetiden er ca. 1 time ved 20 °C/68 °F (omgivelsestemperatur). Laveste temperatur for påføring (substrat og materiale) er 5 °C/41 °F.

Underlaget

Betongstyrken må ikke være mindre enn 22,5 N/mm2 (3250 psi). Det kan være nødvendig å teste kjerner i laboratorium dersom det skulle være tvil. Underlaget må være solid, fritt for smuss, olje, støv og annen forurensning som kan hindre binding. Det er nødvendig å beskytte underlaget fra stigende fuktighet og trykk fra grunnvann. Acrylicon-systemene kan påføres 28 dager gammel betong ved en relativ fuktighet på opptil 95 %. Dersom det skulle være tvil om fuktigheten i betongen, anbefales det å bruke et isolert hygrometer for å teste dampen som forlater underlaget. I situasjoner som krever rask installasjon kan AcryliCon levere raskt herdende systemer som alternativer til tradisjonell betong. AcryliCon-systemene kan også binde seg til andre underlag. Kontakt ditt nærmeste AcryliCon-kontor for å få flere råd.

Teknisk informasjon

Overflatehardhet
DIN 53505, ISO 868, ASTM D2240
80D
Vanngjennomtrengelighet
DIN / EN 1062-3:2008
<0,001 kg/(m2.h0.5)
Heftfasthet
DIN / EN 1542:1999
Betong: >2,0 MPa
Stål: >2,0 Mpa
Temperaturmotstand
Tåler vedvarende temperaturer opptil 65 °C/149 °F
Slitestyrke
EN ISO 5470-1 (Taber)
<1000 mg (gjennomsnittlig massetap)
Harpiksviskositet ved 20 °C
DIN 53015
60 – 80 mPa.s
Harpiksdensitet ved 20 °C
DIN 51757
 0,995 g/cm3

De tekniske egenskapene til Acrylicon-systemet er vurdert i henhold til EN, ASTM eller ISO-standardene, og resultatet er gjennom-snittlige verdier under riktige installeringsprosedyrer og anbefalte forhold.

Begrensninger

Acrylicon Lacquer-systemet bør ikke brukes over bevegelsesfuger.

Ansvarsfraskrivelse

Denne informasjonen og all øvrig teknisk veiledning er basert på intensiv forskning og mange års erfaring. Den innebærer imidlertid ingen forpliktelser aller annet juridisk ansvar fra vår side, herunder med hensyn til eksisterende immaterielle rettigheter hos tredjeparter, særlig patentrettigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer i løpet av den videre utviklingen. Kunden er ikke fritatt for plikten til å undersøke våre data og anbefalinger med hensyn til egnetheten for dennes egen spesielle bruk. Produktets ytelse som er beskrevet her, bør verifiseres ved hjelp av testing. Vi anbefaler at dette kun utføres av kvalifiserte eksperter, og det er utelukkende kundens ansvar.