Meny

AcryliCon Levelling Screed System

Beskrivelse og bruk

Acrylicon Levelling Screed-systemet har høy trykk- og fleksibilitetsstyrke. Den inneholder ikke løsemidler. Det kjennetegnes av svært liten lineær krymping og rask herding, noe som gjør det til en ideell erstatning for sementmørtel og -avretting. Acrylicon Levelling Screed kan påføres med tykkelse på 5–550 mm. Den lave krympingstakten gjør at større ujevnheter kan rettes ut. Mørteloverflaten ligner ferdig sement.

Laget for å være underlag for Acrylicon-systemene, jevne ut ujevne underlag, lage fall til avløp, underlag i rør, ramper, underlag for skinner, støpning av brobjelker og reparasjon av betong. Kan brukes både inne og ute.

Spesifikasjon

Produkt
Acrylicon Levelling Screed-systemet – Klargjøring og påføring i henhold til leverandørens instruksjoner.
Overflate Ru
Tykkelse
5 – 25 mm som standard. Som avretting opptil 550 mm med tillegg av aggregater.
Farge Standard beige farge, kan pigmenteres.
Leverandør  AcryliCon Polymers GmbH (Tyskland)

Viktigste egenskaper og fordeler

  • 1–2 timers herdetid – rask installasjon og minimal nedetid.
  • Slitesterkt – eksepsjonell motstand mot kjemikalier, slitasje, støt og brann.
  • Svært lav krymping – egner seg svært godt til å dekke store områder.
  • Mørtelsystem – kan brukes til å reparere betong.
  • Ikke-porøs og egnet som underlag i tørre og våte områder.
  • Binder seg kjemisk til andre Acrylicon-systemer for å hindre delaminering
  • Lave utslipp – produktene våre inneholder ikke løsemidler, og de har svært lavt innhold av flytende organiske forbindelser.

System

levellingscreed

 

Herdetid

Acrylicon Levelling Screed er fullstendig herdet innen 2 timer etter installasjon, og kan da tas i bruk av kunden.

Egenskaper og påføring

Acrylicon Levelling Screed kan gjøres tykkere ved å tilsette ytterligere grove aggregater (for ramper, underlag for skinner, fyll- og avrettingsmørtel, støpning av brobjelker). Underlaget må vanligvis forhåndsbehandles. Herdetiden er ca. 1 time ved 20 °C/68 °F (omgivelsestemperatur). Laveste temperatur for påføring (substrat og materiale) er 5 °C/41 °F.

Underlaget

Betongstyrken må ikke være mindre enn 22,5 N/mm2 (3250 psi). Det kan være nødvendig å teste kjerner i laboratorium dersom det skulle være tvil. Underlaget må være solid, fritt for smuss, olje, støv og annen forurensning som kan hindre binding. Det er nødvendig å beskytte underlaget fra stigende fuktighet og trykk fra grunnvann. Acrylicon-systemene kan påføres 28 dager gammel betong ved en relativ fuktighet på opptil 95 %. Dersom det skulle være tvil om fuktigheten i betongen, anbefales det å bruke et isolert hygrometer for å teste dampen som forlater underlaget. I situasjoner som krever rask installasjon kan AcryliCon levere raskt herdende systemer som alternativer til tradisjonell betong. AcryliCon-systemene kan også binde seg til andre underlag. Kontakt ditt nærmeste AcryliCon-kontor for å få flere råd.

Teknisk informasjon

Trykkstyrke
EN196-1 (DIN1164), ASTM C349
54 N/mm2 / 7 830 psi
Fleksibilitetsstyrke
EN 196-1 (DIN1164) / ASTM C348
18 N/mm2 / 2610 psi
Vanngjennomtrengelighet
DIN / EN 1062-3:2008
<0,001 kg/(m2.h0.5)
Heftfasthet
DIN / EN 1542:1999
Betong: >2,0 MPa
Stål: >2,0 Mpa
Temperaturmotstand
Tåler vedvarende temperaturer opptil 70 °C/158 °F
Kjemikaliebestandighet
EN13529
Utmerket

De tekniske egenskapene til Acrylicon-systemet er vurdert i henhold til EN, ASTM eller ISO-standardene, og resultatet er gjennom-snittlige verdier under riktige installeringsprosedyrer og anbefalte forhold.

Forventet levetid

I overkant av 20 år under forutsetning av riktige installasjons-betingelser og klargjøring av substratet. Forventet levetid påvirkes vanligvis av bruk og vedlikehold av systemet.

Ansvarsfraskrivelse

Denne informasjonen og all øvrig teknisk veiledning er basert på intensiv forskning og mange års erfaring. Den innebærer imidlertid ingen forpliktelser aller annet juridisk ansvar fra vår side, herunder med hensyn til eksisterende immaterielle rettigheter hos tredjeparter, særlig patentrettigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer i løpet av den videre utviklingen. Kunden er ikke fritatt for plikten til å undersøke våre data og anbefalinger med hensyn til egnetheten for dennes egen spesielle bruk. Produktets ytelse som er beskrevet her, bør verifiseres ved hjelp av testing. Vi anbefaler at dette kun utføres av kvalifiserte eksperter, og det er utelukkende kundens ansvar.