Meny

AcryliCon Terrazzo Repair

Beskrivelse og bruk

Acrylicon Terrazzo Repair-system er en fugemasse som kan reparere eller erstatte sementbaserte fugemasser i flislagte Terrazzo-systemer. Det er laget for å håndtere mye trafikk, og det er ekstremt slitesterkt og motstandsdyktig mot kjemikalier. Med en herdetid på bare 60 minutter kan reparasjon og installasjon utføres raskt, uten behov for kostbar driftsstans.

Laget for å reparere eksisterende Terrazzo-fugemasse, bolthull eller overflateskader, eller for fuging av nye installasjoner. Egnet til bruk i Terrazzo-gulv i butikker, kjøpesentre og industri.

Spesifikasjon

Produkt
Acrylicon Terrazzo Repair-systemet – Klargjøring og påføring i henhold til leverandørens instruksjoner.
Overflate Silkematt
Tykkelse
2 – 6 mm avhengig av bruk. Kontakt ditt nærmeste AcryliCon-kontor for å få flere råd angående reparasjoner med større dybde enn 6 mm.
Farge Standard beige farge, kan pigmenteres.
Leverandør AcryliCon Polymers GmbH (Tyskland)

Viktigste egenskaper og fordeler

  • 1–2 timers herdetid – rask installasjon og minimal nedetid.
  • Høy trykkstyrke –svært slitesterkt og enkelt å rengjøre.
  • Dekorativ overflate – vakkert utseende og UV-bestandig.
  • Lave utslipp – produktene våre inneholder ikke løsemidler, og de har svært lavt innhold av flytende organiske forbindelser.
  • Varig – gulvene våre brytes ikke ned, og de blir ikke sprø eller porøse med bruk.

Herdetid

Acrylicon Terrazzo Repair-systemet er fullstendig herdet innen 1 time og kan slipes og tas i bruk umiddelbart etterpå.

Egenskaper og påføring

Acrylicon Terrazzo Repair-systemet er en ikke-klebrig tokomponents metakrylat basert mørtel som har høy trykk- og fleksibilitetsstyrke. Den inneholder ikke løsemidler. Den har svært liten lineær krymping. Systemet har en beige farge når det er herdet. Imidlertid kan det pigmenteres for å få andre farger. Laveste temperatur for påføring (underlag og materiale) er 5 °C/41 °F.

tarrazzo_before tarazzo-after

Teknisk informasjon

Trykkstyrke
EN196-1 (DIN1164)
57 N/mm2
Fleksibilitetsstyrke
EN 196-1 (DIN1164)
30 N/mm2
Overflatehardhet
DIN 53505 / ISO 868 / ASTM D2240
70-80
Temperaturmotstand Tåler vedvarende temperaturer opptil 65 °C/149 °F

De tekniske egenskapene til Acrylicon-systemet er vurdert i henhold til EN, ASTM eller ISO-standardene, og resultatet er gjennom-snittlige verdier under riktige installeringsprosedyrer og anbefalte forhold.

Rengjøring og vedlikehold

Acrylicon Terrazzo Repair-systemet tåler standard Terrazzo rengjøringsmetoder og kjemikalier. Sporadisk inspeksjon av det installerte materialet og punktreparasjoner kan øke systemets levetid.

Ansvarsfraskrivelse

Denne informasjonen og all øvrig teknisk veiledning er basert på intensiv forskning og mange års erfaring. Den innebærer imidlertid ingen forpliktelser aller annet juridisk ansvar fra vår side, herunder med hensyn til eksisterende immaterielle rettigheter hos tredjeparter, særlig patentrettigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer i løpet av den videre utviklingen. Kunden er ikke fritatt for plikten til å undersøke våre data og anbefalinger med hensyn til egnetheten for dennes egen spesielle bruk. Produktets ytelse som er beskrevet her, bør verifiseres ved hjelp av testing. Vi anbefaler at dette kun utføres av kvalifiserte eksperter, og det er utelukkende kundens ansvar.