Meny

AcryliCon Variant Paint System

Beskrivelse og bruk

Acrylicon Variant Paint-systemet er et tynt malingssystem. Det består av samme priming og forsegling som Variant-systemet med en pigmentert bodycoat som hoveddel. Dette gir et slitesterkt forseglingslag for betongen som beskytter mot støv, vann og kjemikalier, i tillegg til et pent utseende.

Laget for å forsegle betong, for lett industri, parkeringshus, fabrikkrom og andre områder hvor det er nødvendig.

Spesifikasjon

Produkt
Acrylicon Variant Paint-systemet – Klargjøring og påføring i henhold til leverandørens instruksjoner.
Overflate Silkematt
Tykkelse
0,5 mm
Sklimotstand
Variant Paint Plus leveres i ulike grader for ytterligere sklimotstand.
Farge
En rekke alternativer er tilgjengelige, se AcryliCons fargekart for mer informasjon.
Leverandør
AcryliCon Polymers GmbH (Tyskland)

Viktigste egenskaper og fordeler

  • 1–2 timers herdetid – rask installasjon og minimal nedetid.
  • Dekorativ overflate – vakkert utseende, UV-bestandig og tilgjengelig i et stort utvalg av farger.
  • Slitesterkt – Utmerket motstand mot slitasje og brann.
  • Kjemisk binding/herding – et virkelig sømløst gulv uten kalde skjøter eller fare for delaminering.
  • Lave utslipp – produktene våre inneholder ikke løsemidler, og de har svært lavt innhold av flytende organiske forbindelser.

System

variantpaintsystem

Rengjøring og vedlikehold

Rengjør regelmessig med en mekanisk vaskemaskin/tørker. Sylindriske maskiner med innebygd støvsuger er best egnet i kombinasjon med et nøytralt avfettingsmiddel. Kontakt ditt nærmeste AcryliCon-kontor for å få råd.

Herdetid

Variant Paint-systemet er fullstendig herdet innen 2 timer etter installasjon, og kan da tas i bruk av kunden.

Egenskaper og påføring

Acrylicon primer, bodycoat og seler er transparent, fri for løsemidler, har middels viskositet og er ikke giftig når den er herdet. Herdetiden er ca. 1 time ved 20 °C/68 °F (omgivelsestemperatur). Laveste temperatur for påføring (substrat og materiale) er 5 °C/41 °F.

Underlaget

Betongstyrken må ikke være mindre enn 22,5 N/mm2 (3250 psi). Det kan være nødvendig å teste kjerner i laboratorium dersom det skulle være tvil. Underlaget må være solid, fritt for smuss, olje, støv og annen forurensning som kan hindre binding. Det er nødvendig å beskytte underlaget fra stigende fuktighet og trykk fra grunnvann. Acrylicon-systemene kan påføres 28 dager gammel betong ved en relativ fuktighet på opptil 95 %. Dersom det skulle være tvil om fuktigheten i betongen, anbefales det å bruke et isolert hygrometer for å teste dampen som forlater underlaget. I situasjoner som krever rask installasjon kan AcryliCon levere raskt herdende systemer som alternativer til tradisjonell betong. AcryliCon-systemene kan også binde seg til andre underlag. Kontakt ditt nærmeste AcryliCon-kontor for å få flere råd.

Teknisk informasjon

Trykkstyrke
EN196-1 (DIN1164), ASTM C349
75 N/mm2 / 10 878 psi
Overflatehardhet
DIN 53505, ISO 868, ASTM D2240
80D
Vanngjennomtrengelighet
DIN / EN 1062-3:2008
<0,001 kg/(m2.h0.5)
Heftfasthet
DIN / EN 1542:1999
Betong: >2,0 MPa
Stål: >2,0 Mpa
Sklimotstand
ASTM C1028 (SCOF)
Tørr: 0,84
Våt: 0,85
Temperaturmotstand
Tåler vedvarende temperaturer opptil 70 °C/158 °F
Slitestyrke
EN ISO 5470-1 (Taber)
<1000 mg (gjennomsnittlig massetap)
Kjemikaliebestandighet
EN13529
 God

til EN, ASTM eller ISO-standardene, og resultatet er gjennom-snittlige verdier under riktige installeringsprosedyrer og anbefalte forhold.

Forventet levetid

7–10 år under forutsetning av riktige installasjonsbetingelser og klargjøring av substratet. Forventet levetid påvirkes vanligvis av bruk og vedlikehold av systemet.

Ansvarsfraskrivelse

Denne informasjonen og all øvrig teknisk veiledning er basert på intensiv forskning og mange års erfaring. Den innebærer imidlertid ingen forpliktelser aller annet juridisk ansvar fra vår side, herunder med hensyn til eksisterende immaterielle rettigheter hos tredjeparter, særlig patentrettigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer i løpet av den videre utviklingen. Kunden er ikke fritatt for plikten til å undersøke våre data og anbefalinger med hensyn til egnetheten for dennes egen spesielle bruk. Produktets ytelse som er beskrevet her, bør verifiseres ved hjelp av testing. Vi anbefaler at dette kun utføres av kvalifiserte eksperter, og det er utelukkende kundens ansvar.