Meny

AcryliCon Variant System – Gulv

Beskrivelse og bruk

Acrylicon Variant-systemet er et ensfarget, selvutjevnende system av industrikvalitet som kan installeres med eller uten spredte flakes. Det herdes i løpet av 2 timer. Tykkelsen på gulvet kanvariere mellom 1 mm og 3 mm avhengig av hvor mye slagfasthet kunden har behov for. Med sin ekstremt høye trykkstyrke er systemet usedvanlig lett å rengjøre selv med stor trafikk. Sklimotstanden kan justeres på grunnlag av kundens behov og spesifiserte forskrifter.

Laget for tungindustri og rene miljøer, for eksempel maskinindustri, laboratorier, rene rom, papirfabrikker, legemiddel-industri og andre områder hvor hygiene og enkel rengjøring er av avgjørende betydning.

Spesifikasjon

Produkt
Acrylicon Variant-systemet – Klargjøring og påføring i henhold til leverandørens instruksjoner.
Overflate Silkematt
Tykkelse
1-3 mm
Sklimotstand Variant
Variant leveres i ulike grader for ytterligere sklimotstand.
Farge
En rekke alternativer er tilgjengelige, se AcryliCons
fargekart for mer informasjon.
Leverandør
AcryliCon Polymers GmbH (Tyskland)

Viktigste egenskaper og fordeler

  • Høy trykkstyrke –svært slitesterkt og enkelt å rengjøre.
  • 1–2 timers herdetid – rask installasjon og minimal nedetid.
  • Sklisikkert – våre gulv overgår minstekravene for sikkerhet og kan skreddersys til hvert enkelt område.
  • Slitesterkt – eksepsjonell motstand mot kjemikalier, slitasje, støt og brann.
  • Kjemisk binding/herding – et virkelig sømløst gulv uten kalde skjøter eller fare for delaminering.
  • Lave utslipp – produktene våre inneholder ikke løsemidler, og de har svært lavt innhold av flytende organiske forbindelser.
  • Varig – gulvene våre brytes ikke ned, og de blir ikke sprø eller porøse med bruk.

System

variansystem

Rengjøring og vedlikehold

Rengjør regelmessig med en mekanisk vaskemaskin/tørker. Sylindriske maskiner med innebygd støvsuger er best egnet i kombinasjon med et nøytralt avfettingsmiddel. Kontakt ditt nærmeste AcryliCon-kontor for å få råd.

Herdetid

Variant-systemet er fullstendig herdet innen 2 timer etter installasjon, og kan da tas i bruk av kunden.

Egenskaper og påføring

Acrylicon primer, bodycoat og sealer er transparent, fri for løsemidler, har middels viskositet og er ikke giftig når den er herdet. Pigmentert Acrylicon Bodycoat 1061 SW brukes som hoveddel for å få sterke, ensfargede gulv. Acrylicon Sealer brukes som et transparent, slitasjebestandig forseglingslag. Herdetiden er ca. 1 time ved 20 °C/68 °F (omgivelsestemperatur). Laveste temperatur for påføring (substrat og materiale) er 5 °C/41 °F.

Underlaget

Betongstyrken må ikke være mindre enn 22,5 N/mm2 (3250 psi). Det kan være nødvendig å teste kjerner i laboratorium dersom det skulle være tvil. Underlaget må være solid, fritt for smuss, olje, støv og annen forurensning som kan hindre binding. Det er nødvendig å beskytte underlaget fra stigende fuktighet og trykk fra grunnvann. Acrylicon-systemene kan påføres 28 dager gammel betong ved en relativ fuktighet på opptil 95 %. Dersom det skulle være tvil om fuktigheten i betongen, anbefales det å bruke et isolert hygrometer for å teste dampen som forlater underlaget. I situasjoner som krever rask installasjon kan AcryliCon levere raskt herdende systemer som alternativer til tradisjonell betong. AcryliCon-systemene kan også binde seg til andre underlag. Kontakt ditt nærmeste AcryliCon-kontor for å få flere råd.

Teknisk informasjon

Trykkstyrke
EN196-1 (DIN1164), ASTM C349
98 N/mm2 / 14 214 psi
Fleksibilitetsstyrke
EN 196-1 (DIN1164) / ASTM C348
37 N/mm2/ 5 367 psi
Vanngjennomtrengelighet
DIN / EN 1062-3:2008
<0,001  kg/(m2.h0.5)
Heftfasthet
DIN / EN 1542:1999
Betong: >2,0 MPa
Stål: >2,0 Mpa
Sklimotstand
ASTM C1028 (SCOF)
Tørr: 0,84 / 1,14 (+ alloksid)
Våt: 0,85 / 1,10 (+alloksid)
Sklimotstand
BS 7976 (TRL Pendeltest)
Tørr: 68
Våt: 61
Sklimotstand
DIN 51130 (Tysk rampemetode) Tørr
R10-klassifisering
Temperaturmotstand
Tåler vedvarende temperaturer opptil 70 °C/158 °F
Slitestyrke
EN ISO 5470-1 (Taber)
<1000 mg (gjennomsnittlig massetap)
Kjemikaliebestandighet
EN13529
 Utmerket
Brannklasse
EN 13501-1
 Efl – s1 (standard)

Dfl – s1 (sklisikker)

De tekniske egenskapene til Acrylicon-systemet er vurdert i henhold til EN, ASTM eller ISO-standardene, og resultatet er gjennom-snittlige verdier under riktige installeringsprosedyrer og anbefalte forhold.

Forventet levetid

I overkant av 20 år under forutsetning av riktige installasjons-betingelser og klargjøring av substratet. Forventet levetid påvirkes vanligvis av bruk og vedlikehold av systemet.

Ansvarsfraskrivelse

Denne informasjonen og all øvrig teknisk veiledning er basert på intensiv forskning og mange års erfaring. Den innebærer imidlertid ingen forpliktelser aller annet juridisk ansvar fra vår side, herunder med hensyn til eksisterende immaterielle rettigheter hos tredjeparter, særlig patentrettigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer i løpet av den videre utviklingen. Kunden er ikke fritatt for plikten til å undersøke våre data og anbefalinger med hensyn til egnetheten for dennes egen spesielle bruk. Produktets ytelse som er beskrevet her, bør verifiseres ved hjelp av testing. Vi anbefaler at dette kun utføres av kvalifiserte eksperter, og det er utelukkende kundens ansvar.