Meny

AcryliCon Wall System – Vegg

Beskrivelse og bruk

Acrylicon Wall-systemet er et ekstremt slitesterkt, hygienisk og holdbart veggbelegg som inneholder dekorative flakes eller kvarts sand i et kjemisk bundet system. Det er enkelt å påføre, og med en herdetid på 2 timer kan det installeres på en brøkdel av tiden sammenlignet med tradisjonell veggkledning og flissystemer. På grunn av AcryliCons unike evne til kjemisk binding, kan det kombineres med Acrylicon Gulv-systemer for å skape en virkelig enhetlig “gulv-til-tak”-flate.

Laget for bruk på vegger i garderober, dusjer, toaletter, våtrom, behandlingsområder for mat, sykehus, legemiddelindustri, offentlige områder, slakterier, bryggerier, bakerier og mange andre områder som krever en hygienisk overflate som er enkel å rengjøre.

Spesifikasjon

Produkt
Acrylicon Wall-systemet – Klargjøring og påføring i henhold til leverandørens instruksjoner.
Overflate Silkematt
Tykkelse
0,7-1,2 mm
Farge
En rekke alternativer er tilgjengelige, se AcryliCons fargekart for mer informasjon.
Leverandør AcryliCon Polymers GmbH (Tyskland)

Viktigste egenskaper og fordeler

  • Dekorativ overflate – vakkert utseende, UV-bestandig og tilgjengelig i et stort utvalg av farger.
  • 1–2 timers herdetid – rask installasjon og minimal nedetid.
  • Høy trykkstyrke –svært slitesterkt og enkelt å rengjøre.
  • Slitesterkt – eksepsjonell motstand mot kjemikalier, slitasje, støt og brann.
  • Kjemisk binding/herding – ingen skjøter, virkelig sømløst, og installasjonen er ikke avhengig av temperatur.
  • Lave utslipp – produktene våre inneholder ikke løsemidler, og de har svært lavt innhold av flytende organiske forbindelser.
  • Varig – gulvene våre brytes ikke ned, og de blir ikke sprø eller porøse med bruk.

System

 

wallsystem

 

Rengjøring og vedlikehold

Kan rengjøres i henhold til gjeldende lovgivning og beste praksis. Det anbefales å bruke avfettingsmiddel. På grunn av Acrylicons unike evne til å binde seg gjennom hele systemets levetid, er det enkelt å utføre eventuelle reparasjoner på grunn av skade påført av kunden, eller endringer.

Herdetid

Acrylicon Wall-systemet er fullstendig herdet innen 2 timer etter installasjon, og kan da tas i bruk av kunden.

Egenskaper og påføring

Acrylicon Wall-systemet er transparent, fri for løsemidler, har middels viskositet og er ikke giftig når den er herdet. Acrylicon Wall Bodycoat er lett elastisk og kan pigmenteres på stedet, og hvor fargede dekorflakes kan innkapsles helt eller delvis. Acrylicon Wall Sealer brukes som et transparent topplag. Herdetiden er ca. 1 time ved 20 °C/68 °F (omgivelsestemperatur). Laveste temperatur for påføring (substrat og materiale) er 5 °C/41 °F.

Underlaget

Underlaget må være solid, fritt for smuss, olje, støv og annen forurensning som kan hindre binding. Acrylicon Wall-systemet kan påføres underlaget ved en relativ fuktighet på opptil 95 %. Acrylicon Wall-systemet kan påføres underlag som fliser, gips, betong og plater (for eksempel Whiterock, Litex og lignende). Kontakt ditt nærmeste AcryliCon-kontor for å få flere råd.

Teknisk informasjon

Trykkstyrke
EN196-1 (DIN1164) / ASTM C349
64 N/mm2 / 9 280 psi
Fleksibilitetsstyrke
EN 196-1 (DIN1164) / ASTM C348
19 N/mm2 / 2 750 psi
Vanngjennomtrengelighet
DIN / EN 1062-3:2008
<0,001 kg/(m2.h0.5)
Heftfasthet
DIN / EN 1542:1999
Betong: >2,0 MPa
Stål: >2,0 Mpa
Overflatehardhet
DIN 53505 / ISO 868 / ASTM D2240
78 D
Temperaturmotstand
Tåler vedvarende temperaturer opptil 70 °C/158 °F
Slitestyrke
EN ISO 5470-1 (Taber)
<1000 mg (gjennomsnittlig massetap)
Kjemikaliebestandighet
EN13529
 Utmerket

De tekniske egenskapene til Acrylicon-systemet er vurdert i henhold til EN, ASTM eller ISO-standardene, og resultatet er gjennom-snittlige verdier under riktige installeringsprosedyrer og anbefalte forhold.

Forventet levetid

10-15 år under forutsetning av riktige installasjonsbetingelser og klargjøring av substratet. Forventet levetid påvirkes vanligvis av bruk og vedlikehold av systemet.

Ansvarsfraskrivelse

Denne informasjonen og all øvrig teknisk veiledning er basert på intensiv forskning og mange års erfaring. Den innebærer imidlertid ingen forpliktelser aller annet juridisk ansvar fra vår side, herunder med hensyn til eksisterende immaterielle rettigheter hos tredjeparter, særlig patentrettigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer i løpet av den videre utviklingen. Kunden er ikke fritatt for plikten til å undersøke våre data og anbefalinger med hensyn til egnetheten for dennes egen spesielle bruk. Produktets ytelse som er beskrevet her, bør verifiseres ved hjelp av testing. Vi anbefaler at dette kun utføres av kvalifiserte eksperter, og det er utelukkende kundens ansvar.