Meny

AcryliCon Industry System – Gulv

Acrylicon Industry SystemBeskrivelse og bruk

Acrylicon Industry-system er et mørtelsystem som påføres med murskje. Det har utmerket trykkstyrke og strekkfasthet ved bøying. Det kjennetegnes ved svært liten lineær krymping, høy slitasjebestandighet og enestående lang levetid. På grunn av AcryliCons unike evne til kjemisk binding, kan det kombineres med andre Acrylicon-systemer for å skape en dekorativ overflate. Gulvet herdes på under 2 timer, selv ved temperaturer ned til -25°C, dermed reduseres nedetiden til et minimum. Laget for å motstå kraftig mekanisk slitasje både inne og ute. Egnet for bruk offshore, i tungindustri, fryserom og som kraftig avretting (opptil 550 mm tykkelse) for andre Acrylicon-systemer.

Spesifikasjon

Produkt
Acrylicon Industry-system – Klargjøring og påføring i henhold til leverandørens instruksjoner.
Overflate Matt
Tykkelse
4 mm som standard for bruk offshore. Som avretting
opptil 550 mm med tillegg av aggregater.
Sklimotstand
Industry Plus leveres i ulike grader for ytterligere
sklimotstand.
Farge
Standard grå farge, men kan leveres pigmentert i ulike
RAL-farger.
Leverandør  AcryliCon Polymers GmbH (Tyskland)

Viktigste egenskaper og fordeler

 

  • Høy trykkstyrke –svært slitesterkt og enkelt å rengjøre.
  • 1–2 timers herdetid – rask installasjon og minimal nedetid.
  • Sklisikkert – våre gulv overgår minstekravene for sikkerhet og kan skreddersys til hvert enkelt område.
  • Slitesterkt med eksepsjonell motstand mot kjemikalier, slitasje, støt og brann.
  • Kjemisk binding/herding betyr et virkelig sømløst gulv uten kalde skjøter eller fare for delaminering.
  • Lave utslipp – produktene våre inneholder ikke løsemidler, og de har svært lavt innhold av flytende organiske forbindelser.
  • Varig – gulvene våre brytes ikke ned, og de blir ikke sprø eller  porøse med bruk.

System

 

industrysystem

Rengjøring og vedlikehold

Rengjør regelmessig med en mekanisk vaskemaskin/tørker. Sylindriske maskiner med innebygd støvsuger er best egnet i kombinasjon med et nøytralt avfettingsmiddel. Kontakt ditt nærmeste AcryliCon-kontor for å få råd.

Herdetid

Industry-systemet er fullstendig herdet innen 2 timer etter installasjon, og kan da tas i bruk av kunden.

Egenskaper og påføring

Acrylicon Industry-systemet består av en pulverkomponent som inneholder kvartssand på opptil 1,8 mm sammen med en modifisert tokomponents metyl-metakrylat med lav viskositet og uten løsemidler. Acrylicon Sealer brukes som et transparent, slitasje-bestandig forseglingslag hvis nødvendig. Herdetiden er ca. 1 time ved 20 °C/68 °F (omgivelsestemperatur). Laveste temperatur for påføring (substrat og materiale) er -25 °C/-13 °F.

Underlaget

etongstyrken må ikke være mindre enn 22,5 N/mm2 (3250 psi). Det kan være nødvendig å teste kjerner i laboratorium dersom det skulle være tvil. Underlaget må være solid, fritt for smuss, olje, støv og annen forurensning som kan hindre binding. Det er nødvendig å beskytte underlaget fra stigende fuktighet og trykk fra grunnvann. Acrylicon-systemene kan påføres 28 dager gammel betong ved en relativ fuktighet på opptil 95 %. Dersom det skulle være tvil om fuktigheten i betongen, anbefales det å bruke et isolert hygrometer for å teste dampen som forlater underlaget. I situasjoner som krever rask installasjon kan AcryliCon levere raskt herdende systemer som alternativer til tradisjonell betong. Acryli-Con-systemene kan også binde seg til andre underlag. Kontakt ditt nærmeste AcryliCon-kontor for å få flere råd.

Teknisk informasjon

Trykkstyrke
EN196-1 (DIN1164), ASTM C349
83–105 N/mm2 12 038 – 15 230 psi
Fleksibilitetsstyrke
EN 196-1 (DIN1164) / ASTM C348
27,5–37 N/mm2 3 990 – 5 437 psi
Vanngjennomtrengelighet
DIN / EN 1062-3:2008
<0,001 kg/(m2.h0.5)
Heftfasthet
DIN / EN 1542:1999
Betong: >2,0 MPa
Stål: >2,0 Mpa
Sklimotstand
ASTM C1028 (SCOF)
Tørr: 0,84 / 1,14 (+ alloksid)
Våt: 0,85 / 1,10 (+alloksid)
Temperaturmotstand
Tåler vedvarende temperaturer opptil 70°C/158 °F
Slitestyrke
EN ISO 5470-1 (Taber)
<1000 mg (gjennomsnittlig massetap)
Kjemikaliebestandighet
EN13529
Utmerket
Brannklasse
EN 13501-1
 Bfl – s1 (standard)

Bfl – s1 (sklisikker)

De tekniske egenskapene til Acrylicon-systemet er vurdert i henhold til EN, ASTM eller ISO-standardene, og resultatet er gjennom-snittlige verdier under riktige installeringsprosedyrer og anbefalte forhold.

Forventet levetid

I overkant av 20 år under forutsetning av riktige installasjons-betingelser og klargjøring av substratet. Forventet levetid påvirkes vanligvis av bruk og vedlikehold av systemet.

Ansvarsfraskrivelse

Denne informasjonen og all øvrig teknisk veiledning er basert på intensiv forskning og mange års erfaring. Den innebærer imidlertid ingen forpliktelser aller annet juridisk ansvar fra vår side, herunder med hensyn til eksisterende immaterielle rettigheter hos tredjeparter, særlig patentrettigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer i løpet av den videre utviklingen. Kunden er ikke fritatt for plikten til å undersøke våre data og anbefalinger med hensyn til egnetheten for dennes egen spesielle bruk. Produktets ytelse som er beskrevet her, bør verifiseres ved hjelp av testing. Vi anbefaler at dette kun utføres av kvalifiserte eksperter, og det er utelukkende kundens ansvar.